Zobacz jakie to proste!

Pobierz program

Zaprojektuj swój
fotokalendarz lub inny
produkt.

Za pomocą programu prześlij
do nas swój ukończony projekt
i oczekuj przesyłki!

Usługi poligraficzne udostępnione w ramach serwisu fotoprzyjemnosci.pl realizowane są przez firmę Copy Point Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań, wpisaną w dniu 6 marca 2008 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznań , VIII wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000300906.

Definicje

-Drukarnia – Copy Point Sp. z o.o.
-Serwis – Serwis fotoprzyjemnosci.pl, realizowany przez Drukarnię.
-Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Serwisu.
-Projekt – Udostępniony w Serwisie projekt graficzny pracy, który może być uzupełniony przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne, kolorystyczne.
-Praca – Praca wydrukowana według wskazanego Projektu oraz danych dodatkowych i Plików wymaganych przez ten Projekt w formacie i na papierze specyficznym dla Projektu, wykończona introligatorsko (gilotyna, bigowanie, szycie, …) zgodnie ze specyfiką projektu.


Postanowienia ogólne

Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika, Serwisu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu. Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk plus introligatornia) według Projektów udostępnionych w Serwisie oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika. Dodatkowe dane, o których mowa mogą zawierać:

-Teksty do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
-Kolory elementów drukowanych prac zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
-Pliki zawierające elementy graficzne (np. zdjęcia) do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z projektem wybranym przez użytkownika.
-Rodzaj papieru, na którym drukowana jest praca określony jest przez projekt wskazany przez Użytkownika. Jeśli dany Projekt to umożliwia Praca jest drukowana na jednym z papierów dostępnych dla tego Projektu, wskazanych przez Użytkownika w zamówieniu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Drukarnią. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

Zamówienie i jego realizacja

Zamówienie wykonania usługi polega na wypełnieniu wskazanych pól formularza i akceptacji zlecenia poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓW”. Po przesłaniu zlecenia Użytkownik otrzyma list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich jego elementów. Drukarnia może uznać, że przesłane zamówienie podlega dodatkowemu potwierdzeniu. W takim przypadku Drukarnia będzie się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub za pośrednictwem email, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i ew. przekazania dodatkowych informacji dotyczących jego realizacji.
Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jej podpisu.
Zamówienia są realizowane w ciągu 24 godzin roboczych, tylko w dni robocze od momentu zatwierdzenia projektu i dokonania płatności online
Przesyłki na terenie kraju realizowane są za pomocą Poczty Polskiej, listem priorytetowym. Deklarowany czas dostarczenia przez Pocztę Polską to 2 dni robocze. Przesyłki kurierskie realizowane są przez firmy kurierskie. Deklarowany czas realizacji przez firmę kurierską to 1 dzień. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej.

Płatności

Użytkownik płaci za towar online z góry za pomocą przelewu lub płatności kartą płatniczą. Płatności realizowane są za pomocą systemu płatności online payU.pl

Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu Pracy w przypadku stwierdzenia:
- niezgodności Pracy z zamówieniem.
- uszkodzeń mechanicznych Pracy powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że zostaną one potwierdzone protokolarnie w obecności kuriera, który dostarczył towar.
Reklamacje należy składać listownie do siedziby firmy, lub za pomocą maila na adres druk@fotoprzyjemnosci.pl


Postanowienia końcowe

Drukarnia oraz Serwis gwarantuję Użytkownikowi ścisłą ochronę danych. Dane wykorzystane do logowania do Serwisu, wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zlecenia oraz w celach marketingowych Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe przetwarzanie danych w trakcie rejestracji w Serwisie.
Drukarnia oraz Serwis oświadcza, że wszelkie materiały wysłane do druku przez Użytkownika nie bedą wykorzystywane w innym celu niż realizacja Zamówienia.